Veľká noc 2013 veľkonočný pozdrav

Veľká noc 2013 - veľkonočný pozdrav ELMAT SLOVAKIA s.r.o. Malacky

Prajeme Vám požehnané a šťastné Veľkonočné sviatky! Tento rok tiež trocha zasnežené...

Wishing you blessed and happy Easter! This year also a bit snowy...

tím / team of ELMAT SLOVAKIA s.r.o.

Prihlásenie